Konkurs "Dezydery Chłapowski zycie i dzieło. Park Krajobrazowy im. Generała Dezyderecgo Chłapowskiego"

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

chcąc „spłacić” zaciągnięty wobec naszego patrona dług, zdecydowaliśmy się, mimo  tych trudnych warunków, zwrócić się do Państwa z prośbą o przygotowanie uczniów do udziału w XX edycji konkursu Dezydery Chłapowski życie i dzieło. Park krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Niestety na chwilę obecną nadal nie jest  możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie czy będzie możliwe przeprowadzenie konkursu w wersji tradycyjnej. Dlatego, podobnie jak w ubiegłym roku, chcielibyśmy zorganizować go online wykorzystując  usługę internetową Microsoft Teams. Zależy nam na tym, aby konkurs odbył się do końca tego roku szkolnego. Mamy świadomość, że jest to wyzwanie przede wszystkim dla Państwa. Mimo tego prosimy o wsparcie.

 

Organizacyjnie proponujemy następujące etapy:

1. Do 30 kwietnia (piątek) Stowarzyszenie wysyła Państwu materiały (skany), które będą niezbędne do przygotowania się uczestników do konkursu.

2. W dniu 17 maja (poniedziałek) wysyłamy do szkół test, który nauczyciel-organizator wysyła uczniom, aby Ci, w tym samym czasie,  najlepiej do 21 maja (piątek) wypełnili go.

3. Uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, automatycznie przechodzi do finału konkursu jako reprezentant szkoły. Państwa zadaniem będzie przesłanie mam imienia i nazwiska i „obsługiwanego” przez ucznia adresu mailowego. Jest to niezbędne do tego, aby dołączyć go to „spotkania”, które zorganizujemy wykorzystując Teamsa.  

4. Finał konkursu odbędzie się w dniu 16 czerwca (środa) o godz. 17.00 online za pośrednictwem usługi internetowej Microsoft Teams. W dniu 14 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00 przeprowadzilibyśmy łączenie  testowe z finalistami.

5. Pierwsze trzy osoby otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplom potwierdzający udział w konkursie i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy finału otrzymują „rzeczowe” nagrody pocieszenia i dyplomy potwierdzające udział w finale. Uczestnicy eliminacji otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

6. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do szkół, tak aby nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu mogli je wręczyć jego podczas uroczystości kończącej rok szkolny.

 

Materiały do konkursu:

Dezydery Chłapowski Kalendarz życia i działalności generała Dezyderego Chłapowskiego 1788-1879

E. Prałat Miejsce i sztuka Turew

Z. Grot Dezydery Chłapowski 1788-1879

Henryk Florkowski Dzieło Generała z Turwi

Red. L. Ryszkowski, S. Bałazy Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

 

Regulamin:

Regulamin konkursu