Dotacje Gminy Miejskiej Kościan

Burmistrz Miasta Kościana ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego złożyło do konkursu trzy wnioski, z czego uznanie Komisji Konkursowej zdobyły dwa wnioski. Oto one:

1. Publikacja "Udział organizacji III sektora powiatu kościańskiego w realizowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego" - 1250 zł

W ramach zadania publicznego „Publikacja_Udział organizacji III sektora powiatu kościańskiego w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego” powstanie publikacja przygotowywana z okazji 20-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

2. Społeczeństwo obywatelskie w Kościanie - konferencja na XX-lecie – 500 zł

W ramach projektu „Społeczeństwo obywatelskie w Kościanie – konferencja na XX-lecie” sfinansowana zostanie konferencja obywatelska z okazji 20-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Tematem konferencji będzie idea społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z ważnych elementów spotkania, odbywającego się w auli I LO w Kościanie, będą wystąpienia odnoszące się do roli organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego czy współpracy z samorządem lokalnym. Zadanie to wpisuje się w cele Stowarzyszenia, m.in. „rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej czy nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Dodatkowo jest to okazja do promocji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kościańskiego, jak również Gminy Miejskiej Kościan.