Jak wpłacać?

Jak wpłacić 1%?


UWAGA

od  roku 2008 operacja przekazywania wpłaty jest bardzo prosta!!!
Wystarczy, że wypełniając formularz PIT, wpiszą Państwo w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)"  (rubryka O w PIT 28, P w PIT 36, O w PIT 36L, I w PIT 37 i H w PIT 38) nazwę: Stowarzyszenie Oświatowe im Dezyderego Chłapowskiego i

Nr KRS 180424 (numer wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego) oraz wysokość wpłaty stanowiącej równowartość 1% podatku należnego za rok który Państwo rozliczacie. Środki na nasze konto przeleje  Wasz urząd skarbowy.

W imieniu naszych Stypendystów

             Dziękujemy!!!