Kontakt

Adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan, (budynek Kolegium UAM, dawny „Monopol”), pok. 101, I piętro

Terminy dyżurów: wtorek, środa w godz. 12.00 – 14.00

Telefon: 65 511 91 36

Adres elektroniczny (mail): dezydery1997@gmail.com

Biuro Stowarzyszenia: Irena Tomczak