Mamy 20 lat - konferencja

Obrady zostały podzielone na dwie części. W pierwszej chcielibyśmy poddać pod dyskusję pytanie, na ile historyczne doświadczenia mogą i są implementowane do praktyki życia społecznego?

W drugiej, której nadaliśmy formę debaty, chcemy wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu kościańskiego: 1. ocenić stan i perspektywy rozwoju organizacji „trzeciego sektora” w naszym powiecie (osiągnięcia, potencjał, dynamikę, potrzeby), 2. zainicjować dyskusję na temat współpracy pomiędzy tymi organizacjami w zakresie promocji i upowszechniania wiedzy o ich działalności.

Konferencja rozpocznie się w dniu 2 czerwca (piątek) w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie (ul. Wrocławska 28) o godz. 9.00.

PROGRAM KONFERENCJI

Cz. I: Konferencja popularno-naukowa

Prowadzenie konferencji: dr Emilian Prałat, członek zarządu Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

8.45 – 9.00: Rejestracja uczestników i gości konferencji

9.00 - 9.15: Otwarcie konferencji, Burmistrz Miasta Kościana, mgr Michał Jurga, Starosta Kościański mgr Bernard Turski

9.15 – 9.30: Prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mieczysław Chłapowski (1874-1939) – kilka kart z życia ziemianina i obywatela Ziemi Kościańskiej 9.30 – 9.45: Dr hab. Beata Przybylska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Rozwój organizacji pozarządowych w Polsce po roku 2004

9.45 – 10.00: Dr Jacek Pokładecki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Funkcje samorządu gminnego w wykonywaniu zadań przez organizacje pozarządowe

10.00 - 10.00: Prof. IŚRiL dr hab. Krzysztof Kujawa, dr Zdzisław Bernacki, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

Nauka. Edukacja. Popularyzacja. Praca organiczna Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Turwi

10.00 - 10.15: Mgr Zdzisław Witkowski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej

56 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

10.15 - 10.30: Mgr Paweł Sałacki, „Gazeta Kościańska”

Rola mediów w transferze idei realizowanych przez organizacje „trzeciego sektora” powiatu kościańskiego

10.15 - 10.30: Dr hab. Cezary Trosiak, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, dwadzieścia lat doświadczeń

10.15 - 10.30: Dr inż. Przemysław Ciesiółka, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rola i funkcje programów stypendialnych kierowanych do młodzieży. Refleksje na marginesie własnych doświadczeń

10.45 - 11.00: Przerwa kawowa

Cz. II: Debata

Prowadzenie debaty: dr Bartosz Hordecki, sekretarz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

11.00 – 13.00: Dyskusja uczestników konferencji na temat:

Osiągnięcia, potencjał, kondycja i potrzeby organizacji „trzeciego sektora” prowadzących działalność na terenie powiatu kościańskiego

ZAPRASZAMY