Nasze cele

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:

 1. Wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju.
 2. Pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu skupienie młodzieży w celu jej samodzielnego działania.
 3. Promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty.
 4. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia twórców, przedstawicieli nauki i kultury z kraju i zagranicy.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:

 1. Rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia.
 2. Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.
 3. Udzielanie pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty.
 4. Dofinansowywanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji przez młodzież.
 5. Przyznawanie uczniom i studentom pomocy materialnej.
 6. Pomoc w realizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw oddolnych wychodzących od młodzieży.
 7. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych mieszczących się w profilu działalności Stowarzyszenia.