Programy stypendialne

Aktualnie Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji dwóch projektów:

1. Równe szanse we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego
- dotyczy gromadzenia środków na fundusz stypendialny Stowarzyszenia

2. Stypendia pomostowe we współpracy z Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości
- dotyczy wypłacania stypendiów młodzieży z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, studiującej na pierwszym roku studiów, gdy nie ma ona jeszcze prawa do pobierania stypendium naukowego.