Rada Oświatowa

Rada Oświatowa zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem regulaminu przyznawania stypendiów, rozpatrywaniem wniosków o stypendia, monitorowaniem osiągnięć stypendystów oraz organizowaniem spotkań z nimi w celu analizy spełniania kryteriów, na podstawie których przyznano stypendia.

Członkowie Rady Oświatowej w obecnej kadencji to:

Anna Kubczak - przewodnicząca

Mateusz Marciniak - sekretarz

Ewa Beba - członek

Iwona Bereszyńska - członek

Anna Hordecka - członek

Zgodnie ze statutem w skład Rady Oświatowej wchodzą też prezes oraz skarbnik Stowarzyszenia – p.p.Cezary Trosiak i Zbigniew Jąder.