Stypendia dla maturzystów

Fundacja Batorego przygotowała dla Was propozycje stypendiów o które mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści. Termin składania wniosków o stypendia dla niezamożnych maturzystów z mniejszych miejscowości w Funduszach Stypendialnych przy Fundacji Batorego to 1 czerwca 2017.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

Warunkiem koniecznym do złożenia wnioski w Fundacji jest jednak rekomendacja organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse Fundacji im. Stefana Batorego.

Taką organizacją jest Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego!

Aby uzyskać naszą rekomendacje należy złożyć kompletny wniosek do siedziby naszego Stowarzyszania tj. ul. Bernardyńska 2 64-000 Kościan lub wysłać na adres e-mail: dezydery1997@gmail.com do 19 maja 2017 roku!

Składany wniosek powinien być pobrany ze strony danego programu stypendialnego (linki do funduszy poniżej).

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego wystawi rekomendacje tylko najlepszym kandydatom! Stowarzyszenie w celu lepszego zapoznania się z daną kandydaturą zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Obecnie zapraszamy do obiegania się o stypendium w ramach jednego z trzech poniższych programów:

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 40 studentom na łączną kwotę 223 400 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób.

Więcej:

 

Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok. Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 327 stypendiów na łączną kwotę 845 898 zł. Rocznie Fundusz wspiera 15 osób.

Więcej:

 

Funduszu Stypendialny Grupy Pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 31 lipca 2017 roku. Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i staży. W 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób.

Więcej:

Więcej informacji: Agnieszka Zowczak, Program Równe Szanse i Fundusze Powierzone, Fundacja im. Stefana Batorego, tel.: 22 536 02 09, email: azowczak@batory.org.pl, www.batory.org.pl, www.facebook.com/FundacjaBatorego