W roku 2022 Stowarzyszenie skończy 25 lat

Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele,

nadchodzący rok jest dla Stowarzyszenia szczególny. Dwadzieścia pięć lat temu, grupa radnych i kościańskich społeczników, powołała do życia Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego. Zjazd założycielski odbył się w dniu 23 maja 1997 roku w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga.

Zebrani w Auli członkowie założyciele i zaproszeni goście zakończyli to zebranie następującymi słowami:

Jesteśmy przekonani, że stać nas na taki moralny, intelektualny i materialny wysiłek, aby podjąć to wyzwanie i w decyzji tej wytrwać.

                                                        Członkowie Założyciele

Wszystko wskazuje na to, że się udało. Istniejemy od dwudziestu pięciu lat, mamy solidne fundamenty naszej działalności, jakimi jest umocowanie Stowarzyszenia w samorządzie terytorialnym powiatu kościańskiego, nasz program stypendialny wspierają potomkowie Patrona Stowarzyszenia i inne podmioty, by wymienić te najważniejsze: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Klub Rotary Kościan, Nadleśnictwo Kościan. Od czasu do czasu fundusz stypendialny jest zasilany przez donatorów, którzy chcą pozostać anonimowi. Jesteśmy silnie umocowani w placówkach oświatowych, we współpracy z którymi realizujemy nasze cele statutowe. Mamy młodą kadrę, która poświęca swój czas na zasadzie wolontariatu angażując się w prace w Zarządu i Rady Oświatowej. 

Chcemy się trochę pochwalić naszymi osiągnięciami i wspólnie z naszymi Przyjaciółmi, tymi sprawdzonymi, oraz tymi których mamy nadzieję pozyskać podyskutować o przyszłości. Okazją ku temu będą związane z obchodami naszej rocznicy wydarzenia. Poniższy program jest roboczy, lecz jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się go zrealizować

1. Pierwszy wielkopolski konkurs „Dezydery Chłapowski życie i dzieło”

Uczestnikami tego konkursu byliby finaliści regionalnych konkursów organizowanych przez szkoły, których patronem jest Generał Dezydery Chłapowski. Organizatorem finału i fundatorem nagród  byłoby Stowarzyszenie. Maj 2022

2. Konferencja naukowa nt. Doświadczenia i wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi współpracującymi z placówkami oświatowymi.

Zakładamy, że jej uczestnikami będą naukowcy zajmujący się społeczeństwem obywatelskim, przedstawiciele organizacji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje. Czerwiec 2022

3. Spotkanie Przyjaciół Stowarzyszenia

W trakcie tego spotkania można by zainaugurować wręczanie wyróżniającym się „przyjaciołom” naszej organizacji „medale Stowarzyszenia”, a wszystkim okolicznościowe „znaczki”. W tym celu należałoby powołać kapitułę „medalu Stowarzyszenia”. W przyszłości mogliby ją tworzyć wyróżnieni medalem. W trakcie tego spotkania przedstawiona zostanie „historia” Stowarzyszenia, która zostanie poprzedzona projekcją impresji filmowej obrazującą naszą pracę. W tej części byłoby miejsce na zabranie głosu przez gości tego spotkania. Czerwiec2022

4. Koncert muzyczny

Zakładamy, że koncertu wysłuchają wszyscy uczestnicy „Spotkania Przyjaciół Stowarzyszenia”. Koncert będzie  połączony ze zbiórką środków na fundusz stypendialny Stowarzyszenia. Czerwiec2022

5. Drugi piknik Stowarzyszenia „Spotkanie pokoleń”

Uczestnikami będą byli i aktualni członkowie i stypendyści Stowarzyszenia z rodzinami i przyjaciółmi. Uczestnicy dostaliby koszulki okolicznościowe. Rozmowy, wspomnienia, plany odbywałyby się przy grillu.Lipiec2022

6. Publikacja jubileuszowa

O ile wszystkie wcześniejsze „działania” będą mniej lub bardziej ulotne, to publikacja powinna stać się trwałym efektem obchodów. Z uwagi na fakt, że ze Stowarzyszeniem związane są osoby reprezentujące środowisko akademickie (członkowie władz, byli stypendyści, „przyjaciele”)   chcielibyśmy, aby publikacja łączyła w sobie dwa wymiary, akademicki i kronikarski. Pozwoliłoby to na wydanie tej pozycji w Wydawnictwie Naukowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Listopad 2022

Jak widać jest to przedsięwzięcie bardzo ambitne i wymagające dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Dlatego tym kanałem zwracamy się do naszych Przyjaciół o wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe. 

 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne proszę deklarować pisząc na adres: dezydery1997@gmail.com oraz cezarytrosiak@gmail.com,

Wsparcia finansowego można dokonać poprzez wpłatę środków na konto Stowarzyszenia

PKO B.P. Oddz. Kościan, nr r-ku: 32 1020 4160 0000 2002 0062 4254

 z dopiskiem: Na kolejne 25 lat