Program obchodów 25-lecia Stowarzyszenia

Program obchodów jubileuszu 25. rocznicy powstania

Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

 

1. Pierwszy wielkopolski konkurs „Dezydery Chłapowski życie i dzieło”

Uczestnikami konkursu będą finaliści regionalnych konkursów organizowanych przez szkoły, których patronem jest Generał Dezydery Chłapowski. Organizatorem finału i fundatorem nagród  jest Fundacja BonumAdipisci i Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego (23 maja 2022).

2. Sesja naukowa nt. Doświadczenia i wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi współpracującymi z placówkami oświatowymi

Do udziału w sesji zaprosiliśmynaukowców zajmujących się problematyką związaną z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielistowarzyszeń i fundacji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje i byli stypendyści Stowarzyszenia, pracownicy naukowi poznańskich uczelni (10 czerwca 2022).

3. Główna uroczystość obchodów „Spotkanie Przyjaciół Stowarzyszenia”

Udziału w tej uroczystości wezmą przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych powiatu kościańskiego, władze fundacji, z którymi Stowarzyszenie współpracowało i współpracuje, przedstawiciele instytucji wspierających Stowarzyszenie. Osobną grupą uczestników będą byli stypendyści z rodzinami. W trakcie spotkania zainaugurowane zostanie  wręczanie statuetkiDezydery. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa zatytułowana: 25 lat Stowarzyszenia w fotografiach (10 czerwca 2022).

4. Koncert muzyczny:  Joanna Dudkowska Studio Muzyki Rozrywkowej „Co Za Muza”

Na koncert zaproszeni zostaną uczestnicy Spotkania Przyjaciół Stowarzyszenia jak również osoby, które współpracują na co dzień ze Stowarzyszeniem. Słuchaczami koncertu będą również stypendyści z rodzinami. Koncert będzie  połączony ze zbiórką środków na fundusz stypendialny Stowarzyszenia (10 czerwca 2022).

5. Drugi piknik Stowarzyszenia „Spotkanie pokoleń”

Uczestnikami będą byli i aktualni członkowie i stypendyści Stowarzyszenia z rodzinami i przyjaciółmi. Dla byłych stypendystów będzie to okazja do ponownego spotkania z Panem Antonim Chłapowskim, którego będziemy gośćmi. Rozmowy, wspomnienia, plany na przyszłość będąodbywałyby się przy grillu (26 czerwca 2022).

6. Publikacja jubileuszowa

Przebieg dyskusji prowadzonej w trakcie sesji popularno-naukowej Doświadczenia i wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi współpracującymi z placówkami oświatowymi zostanie zebrany i opublikowany w publikacji okolicznościowej. Z uwagi na fakt, że ze Stowarzyszeniem związane są osoby reprezentujące środowisko akademickie (członkowie władz, byli stypendyści, „przyjaciele”) chcielibyśmy, aby publikacja łączyła w sobie dwa wymiary, akademicki i kronikarski. Publikacja ukaże się w Wydawnictwie Naukowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (listopad 2022).

7. Koncert muzyczny: Muzyczny wieczór ze Stowarzyszeniem

Ostatnim wydarzeniem związanym z obchodami 25 rocznicy powstania Stowarzyszenia będzie  koncert muzyczny. Koncert uświetni kościanianka Julia Stolpe. Jej recital zostanie poprzedzony występem byłych stypendystów Stowarzyszenia, którzy rozwijają swoje uzdolnieniaartystyczne. W trakcie koncertu  jego uczestnicy otrzymają publikację. Po zakończeniu koncertu jego goście zostaną zaproszeni na degustację „jubileuszowego” tortu i lampkę wina (18 listopada 2022).

 

Obchody zostały objęte Patronatem Honorowym przez:

  • Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  • Panią Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu