XXV Walne Zebranie Stowarzyszenia

Na chwilę obecną Stowarzyszenie liczy, przynajmniej formalnie, 38 członków indywidualnych i 6 instytucjonalnych. Bowiem od pięciu lat wszystkie samorządy powiatu kościańskiego są członkami wspierającymi nasze Stowarzyszenie. Podkreślamy to, gdyż w naszym przekonaniu jest to wielki sukces, który świadczy o tym, że dobrze zdefiniowaliśmy cele i formy ich realizacji. Jest to przedmiotem „pozytywnej” zazdrości ze strony innych organizacji, z którymi spotykamy się co roku w Warszawie na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego.

Od trzech lat mamy jeszcze jednego członka jest nim „rodzina Chłapowskich”, która zasila nasz fundusz stypendialny i w ten sposób umożliwia nam wypłacanie trzech stypendiów. Chcielibyśmy aby to był nowy sposób pozyskiwania środków na naszą działalność. Musimy reagować bowiem na zachodzące zmiany. Jedną z nich, niezwykle istotną, jest zakończenie po 16 latach naszej współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu „Równe szanse”.

W roku szkolnym akademickim 2016/2017 wypłacamy 17 stypendia w tym:

  • 5 stypendiów stałych,
  • 9 stypendiów rocznych,
  • 3 stypendia pomostowe.

W dniu 23 ubiegłego roku maja w pałacu w Turwi przerwie odbył się XV finał konkursu Dezydery Chłapowski życie i dzieło. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Od pięciu lat konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie we współpracy ze Stacją Badawczą Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN z siedzibą w Turwi, która zgodziła się objąć patronatem nasz konkurs. Korzystając z tego chcemy, aby finał konkursu odbywał się w siedzibie stacji, czyli w pałacu w Turwi, który był własnością rodu Chłapowskich.