Zaproszenie na Walne Zebranie

W oparciu o § 15 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego zwołuję w dniu 15 marca 2017 r. (środa) o godz. 17.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin zebrania wyznaczam na dzień 15 marca o godz. 17.15.

Zebranie odbędzie się w sali 103 w Kościanie, ul. Bernardyńskiej 2 (sala obok siedziby Stowarzyszenia). Program zebrania stanowi załącznik do tego maila. W imieniu władz Stowarzyszenia proszę o niezawodne przybycie.

Prezes Stowarzyszenia

dr hab. Cezary Trosiak