Wspieramy uczniów zdolnych i ambitnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju

Przyjaciele

Fundacja Batorego
FEP
Równe szanse
Fundacja Wspomagania Wsi
DANKO
PAN