Konkurs "Dezydery Chłapowski..."

Wielkopolski konkurs „Dezydery Chłapowski życie i dzieło”

Termin wydarzenia: 23 maja 2022

W  roku jubileuszowym chcielibyśmy aby konkurs miał wymiar regionalny. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy również szkoły spoza powiatu kościańskiego. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie we współpracy z Fundacją "Bonum adipisci"-Dążyć do dobra. Na potrzeby tego wydarzenia została złożona odrębna strona internetowa.

Adres strony: https://gendezyderychlapow.wixsite.com/konkurs