Kontakt

Adres siedziby Stowarzyszenia:
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
(budynek Kolegium UAM, dawny „Monopol”)
pok. 101, I piętro

Terminy dyżurów:
wtorek, środa w godz. 12.00 – 14.00

Telefon:
65 511 91 36

Adres elektroniczny (mail):
dezydery1997@gmail.com

Biuro Stowarzyszenia:
Irena Tomczak