Rada Oświatowa

Rada Oświatowa zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem regulaminu przyznawania stypendiów, rozpatrywaniem wniosków o stypendia, monitorowaniem osiągnięć stypendystów oraz organizowaniem spotkań z nimi w celu analizy spełniania kryteriów, na podstawie których przyznano stypendia. 

Członkowie Rady Oświatowej w obecnej kadencji to:

Mateusz Marciniak - przewodniczący

Żaneta Olszewska - sekretarz

Anna Kubczak - członek

Iwona Bereszyńska - członek

Anna Hordecka - członek