Walne zebrania członków Stowarzyszenia

W dniu 14 marca 2019 odbyło się XXVII Walne Zebranie członków

W dniu 07 lipca 2020 odbyło się XXVIII Walne zebranie członków Stowarzyszenia

W dniu 27 maja 2021 odbyło się (online)  XXIX Walne zebranie członków Stowarzyszenia

W dniu 18 marca 2022 odbyło się XXX Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Pliki do pobrania:

1. Program walnego zebrania

2. Sprawozdanie merytorycze i finansowe

3. Prokotół Komisji Rewizyjnej