Władze

W dniu 18 marca 2022 roku odbyło się XXX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2022-2027.

Zarząd Stowarzyszenia:

Cezary Trosiak - prezes

Leszek Majchrzak - wiceprezes

Jan Beba - wiceprezes


Bartosz Hordecki - sekretarz

Zbigniew Jąder - skarbnik

 Henryk Myler - członek

Emilian Prałat - członek 

 

Rada Oświatowa: 

Mateusz Marciniak - przewodniczący

Żaneta Olszewska - sekretarz

Agata Rybarczyk - członkini

Anna Hordecka – członkini

Dariusz Ptaszyński - członek 

 

Komisja Rewizyjna:

Bronisław Frąckowiak - przewodniczący

Stanisław Chłapowski - wiceprzewodniczący

Maria Mejsak - sekretarz