Władze

W dniu 15 marca 2017 roku odbyło się XXV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2017-2022.

Zarząd Stowarzyszenia:

Cezary Trosiak - prezes

Leszek Majchrzak - wiceprezes

Jan Beba - wiceprezes


Bartosz Hordecki - sekretarz

Zbigniew Jąder - skarbnik

 

Henryk Myler - członek

Emilian Prałat - członek 

 

Rada Oświatowa: 

Mateusz Marciniak - przewodniczący

Żaneta Olszewska - sekretarz

Anna Kubczak - członkini 

Iwona Bereszyńska - członkini

Anna Hordecka - członkini

 

Komisja Rewizyjna:

Bronisław Frąckowiak - przewodniczący

Stanisław Chłapowski - wiceprzewodniczący

Maria Mejsak - sekretarz 

 

Pracownik biura Stowarzyszenia:

Irena Tomczak