Wniosek i regulamin

W tym roku prawo do otrzymywania stypendiów mają uczniowie trzecich klas (w roku szkolnym 2018/2019) gimnazjów, oraz uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych jak również studenci, którzy zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego, osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce, rozwijają jakieś konkretne zainteresowania, a przy tym ich rodziny mają trudną sytuację materialną. Wnioski o stypendia przysyłane są do szkół w marcu/kwietniu, a złożone powinny być do końca kwietnia. 

Poniżej do pobrania 

1)  Wniosek o przyznanie stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

2) Regulamin przyznawania stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.