Wniosek i regulamin

Regulamin przyznawania stypendium

Aktualny (stan na luty 2023) regulamin  przyznawania stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

Wniosek należy wypełnić online. Znajdziesz go w tym miejscu: http://stypendia-dezyderego.pl 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania