Stypendyści

Stypendyści w roku szkolnym/akademickim 2018/2019:

stypendia stałe:

Tymoteusz Lis

Alicja Mueller

Wiktoria Piotrowska

 

stypendia roczne:

Martyna Buchert

Bartosz Glura

Julia Grypczyńska

Weronika Rataj

Wiktoria Rataj

Martyna Wąsik

Anna Wilkowska

 

stypendia pomostowe:

Patrycja Kozłowska

Izabela Rodziak