Nasze cele

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:

 • Wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju.
 • Pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu skupienie młodzieży w celu jej samodzielnego działania.
 • Promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty.
 • Skupianie wokół idei Stowarzyszenia twórców, przedstawicieli nauki i kultury z kraju i zagranicy.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:

 • Rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia.
 • Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.
 • Udzielanie pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty.
 • Dofinansowywanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji przez młodzież.
 • Przyznawanie uczniom i studentom pomocy materialnej.
 • Pomoc w realizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw oddolnych wychodzących od młodzieży.
 • Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych mieszczących się w profilu działalności Stowarzyszenia.