Dwie rocznice

Debata

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga

Centrum Dokumentacji Europejskiej WNPiD UAM

 WSPÓŁPRACA:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu

 

Zapraszają do wzięcia udziału w debacie  realizowanej w ramach projektu:

Dwie rocznice

Debata odbędzie się w dniu 24 maja(piątek) o godz. 10.00

w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im Oskara Kolberga

 

Teza debaty:

Europa w wyobraźni i oczekiwaniach: między realizmem a idealizmem

 

Drużyny składają  się z uczniów „Kolberga” i  przedstawicieli „pokolenia zmiany” z lat 1989/2004

Projekt dofinasowany jest ze środków:

Starostwa Powiatowego,

Urzędu Miasta Kościana,

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego