Wolność - tęsknota sprzed lat

Projekt „Wolność – tęsknota sprzed lat” ma na celu upamiętnienie 25 rocznicy wprowadzenia ustroju demokratycznego w Polsce. Istotnym celem inicjatywy jest pokazanie młodzieży scen i realiów życia sprzed 25 lat w atrakcyjny dla nich sposób.Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest młodzież powiatu kościańskiego, głównie byli i obecni stypendyści Stowarzyszenia. Pośrednio uczestnikami projektu są mieszkańcy powiatu kościańskiego, osoby dobrze pamiętające czas przemian ustrojowych i aktywnie w tym czasie działających zarówno dla dobra kraju jak i bezpieczeństwa rodziny. Trzecią grupą interesariuszy opisywanej inicjatywy są wszyscy mieszkańcy powiatu, dla których udostępnione będą rezultaty projektu.

Następujące działania realizowane przez bezpośrednich uczestników przyczynią się do realizacji projektu:

-„Zbiórka wspomnień”

W pierwszym etapie projektu uczestnicy zgromadzą wspomnienia mieszkańców powiatu kościańskiego, około 60 osób reprezentujących cały przekrój społeczeństwa. Wspomnienia dotyczyć będą lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to rodzice i dziadkowie uczestników projektu byli aktywni społecznie, a także drogi jaką przebyła lokalna społeczność do pierwszych wolnych wyborów. Zapytamy m.in. jak wyglądał sierpień ‘80 w powiecie kościańskim czy pierwsza wizyta papieża Polaka w ojczyźnie. Jeżeli będzie taka możliwość chcielibyśmy rozszerzyć tę ideę do postaci wywiadu z osobami, które przeżyły wojnę, aby poznać Ich cenne spojrzenie na odzyskanie niepodległości w ‘89 roku w kontekście epoki komunizmu.

-„Opracowanie”

Wspomnienia, które zostaną zgromadzone w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej zostaną opracowane przez zespół złożony z młodzieży oraz osób starszych dobrze pamiętających „czas przemian”, członków Stowarzyszenia. W zależności od struktury zgromadzonych materiałów podjęta zostanie decyzja dotycząca ostatecznej wersji kolażu. Kolaż będzie zaprezentowany podczas festynu podsumowującego, opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia, w mediach społecznościowych i lokalnych.

-„Liga debatancka”

Debata przygotowana przez stypendystów Stowarzyszenia kształcących się w I LO w Kościanie pt. „Sukces czy niewykorzystana szansa – 25 lat wolności”. Na podstawie debaty sformułowane zostaną postulaty na kolejne 25 lat wolności, do których mamy nadzieję nasza młodzież będzie się stosować.

-„Pierwsze kroki w samorządzie”

Uczestnicy projektu zorganizują i wezmą udział w spotkaniu z pierwszymi samorządowcami ziemi kościańskiej. Postaramy się utrwalić ich spojrzenie na pierwszą kadencję, czyli lata 1990-94, entuzjazm bądź niepewność jaka towarzyszyła temu okresowi. Przypomnimy sobie prace w czynie w społecznym, komitety budowy wodociągów, linii telefonicznej itd. Liczymy, że w tym sektorze odnajdziemy kobiety, których rola jest również bardzo duża. Nagrania ze spotkania i debaty zostaną opublikowane i udostępnione kolejnym pokoleniom.

-„Festyn podsumowujący projekt”

Festyn będzie podsumowaniem zasadniczej części projektu, ponieważ kwestie poruszane w jego trakcie staną sie przedmiotem kolejnych działań Stowarzyszenia. W pierwszej części dnia odbędzie się okolicznościowy turniej piłki nożnej, połączony z obchodami dnia dziecka i zakończenia roku szkolnego.

Następnym punktem programu będzie pokaz pt. „Jak zmieniała się moda i muzyka przez minione 25 lat?” czyli zabawne spojrzenie na minione ćwierćwiecze. Jego uzupełnieniem będą scenki teatralno-kabaretowe w wykonaniu stypendystów.

W kolejnych działaniach wykraczających poza ramy czasowe projektu zamierzamy rozwinąć konkurs wiedzy o PRL, czasach przemian i postaciach związanych z naszą okolicą.

Do współpracy w projekcie zamierzamy zaangażować wszystkie samorządy powiatu kościańskiego – instytucjonalnych członków Stowarzyszenia. Promocję projektu oraz jego efektów zamierzamy przeprowadzić przy współpracy z lokalnym tygodnikiem – „Gazetą kościańską”. Działanie „Liga debatancka” zostanie zorganizowane przy ścisłej współpracy z dyrekcją I LO w Kościanie, w którym nasi stypendyści organizowali już inne debaty, natomiast „Festyn podsumowujący projekt” przygotowany zostanie przy pomocy wiejskich organizacji tj. Rady Sołeckiej, OSP lub KGW, jako międzypokoleniowa integracja lokalnej społeczności.