Wizerunek Stowarzyszenia

Byli i aktualni Członkowie Stowarzyszenia !!!

Byli i aktualni Stypendyści Stowarzyszenia !!!

Celem działań przewidzianych w tym projekcie  jest wspólne wypracowanie marki naszego Stowarzyszenia. W czasie naszych dyskusji dotyczących nowego kierunku działań, które powinni realizować Stowarzyszenie szukamy odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zbudować wizerunek Stowarzyszenia, który pozwoli być dumnym z tego, że jest się Stypendystką/Stypendystą Stowarzyszenia?

Chcielibyśmy, aby efekt końcowy, jaki zaprezentujemy Państwu jesienią 2019 r. w dobry sposób oddał ducha Stowarzyszenia wyrażonego misją, w której określimy cel, do którego dążymy. Chcielibyśmy, aby nowa misja, nad którą pracujemy była widoczna w sposobie, w jakim Stowarzyszenie im. Dezyderego Chłapowskiego funkcjonuje w powiecie kościańskim i pozwala realizować określone w Statucie cele.

Analiza danych pochodzących z warsztatów i wypełnionych przez Państwa ankiet powinna pomóc w zbudowaniu strategii komunikacji Stowarzyszenia z przyszłymi, obecnymi i byłymi stypendystami. Strategia ma pomóc w wprowadzeniu dobrych praktyk do zarządzania wizerunkiem Stowarzyszenia.

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 25 -lecia (2022!!!) Stowarzyszenia chcielibyśmy wprowadzić takie rozwiązania w stylu pracy, kontakcie z aktualnymi i byłymi stypendystami, które wpłynęłyby na jeszcze lepszą realizację misji Stowarzyszenia, a poprzez to  na rozwój powiatu kościańskiego.

Liczymy na Panstwa współpracę we wszystkich działaniach związanych z budowaniem wizerunku Stowarzyszenia!!!

Link do ankiety dla byłych stypendystów Stowarzyszenia: https://forms.gle/rKAurZK7XA1ynFVp8

 Zarząd Stowarzyszenia